Fradrag og indberetning til SKAT (virksomheders begrænsede fradrag)

Fradrag og indberetning til SKAT (virksomheders begrænsede fradrag)

Når du støtter UNICEFs hjælpearbejde med en donation, er din virksomhed fradragsberettiget op til 15.000 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A (2015 sats)

Vi indberetter indbetalte donation til SKAT på virksomhedens CVR-nr. (hvis I oplyser jeres CVR nummer). Indberetning er en betingelse for fradrag.