Erhvervspartnerskab, sponsorater og øvrige bidrag fra virksomheder (fuldt skattefradrag)

Erhvervspartnerskab, sponsorater og øvrige bidrag fra virksomheder (fuldt skattefradrag)

Når der indgår et element af mod-ydelse (for eksempel markedsføring) i forbindelse med et sponsorat, har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift.

Det er op til virksomheden selv at bedømme, eventuelt efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (for eksempel reklameudgift). Jævnfør statsskattelovens § 6.