Hvem er mine legale arvinger?

Hvem er mine legale arvinger?

Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse.

Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.