Hvad er tvangsarv?

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som man ikke selv kan råde over i testamentet, fordi ens arvinger har krav på at få den.

Tvangsarven udgør en fjerdedel af din formue. Det er kun ægtefælle og børn, der er tvangsarvinger.